Điện thoại video phone Yealink SIP-T49G


Điện thoại video phone Yealink SIP-T49G
• Màn hình cảm ứng 8″ 1280 x 800-pixel,
• Camera 2 mega-pixel, 2 cổng mạng Gigabit,
• Âm thanh HD,
• Hỗ trợ 16 sip Account
• Hỗ trợ 3 điểm video conferencing
• 29 phím mềm, cổng USB,
• Cổng HDMI đẩy hình ảnh lên màn hình LCD,
• Hỗ trợ bluetooth and wifi

Danh mục: