Công ty bạn có nhiều văn phòng muốn họp thường xuyên

Công ty bạn có nhiều văn phòng muốn họp thường xuyên.

1./ Vấn đề Tiếng không rõ ràng, tạp âm nhiều làm đau tai 
2./ Tốn tiền đường dài
3./ Khó sử dụng thiết bị cũ

Giải pháp:
1./ Tiếng rõ, chất lượng như thật
2./ Không tốn phí đường dài
3./ Dễ dàng cài đặt, sử dụng

– Mỗi phòng họp lên đến 20 người
– Tiếng rõ như thật
– Cắm vào internet là gọi
– Chi phí đầu tư mỗi phòng option nhỏ nhất ~ 10trieu VND(5-6 người họp)